✎ کلاهبرداری به طور کلی دارای دو رکن اصلی است. اولین رکن آن ، این است که کلاهبردار با توسل به وسایل_متقلبانه سعی در فریب دادن مالک دارد. برای تحقق این جرم ، متقلبانه بودن رفتار یا وسیله‌ی مورد استفاده‌ی کلاهبردار بسیار حایز اهمیت است. صرف گفتن یک دروغ_ساده را نمی‌توان مانور_متقلبانه تلقی کرد ولی [...]