تهدید

✎ تهدیدکنندگان به قتل و قانون چه مجازاتی برای این افراد در نظر گرفته است؟ یکی از مصادیق تهدید ، تهدید افراد به جان است؛ تهدیدکنندگان به ضرب و جرح ، تهدید به اسیدپاشی یا تهدید به قتل از جمله تهدیداتی است که مجازات سنگینی در قانون دارد و قانونگذار با #جرم‌انگاری این نوع از [...]