✎ ساختمان دیوان عدالت اداری واقع در تهران بزرگراه ستاری خیابان مخبری نبش ایران زمین میباشد که از سال ۱۳۹۴ در این مکان مستقر میباشد. ساختار اداری دیوان عدالت اداری بدین شکل است که دارای ۳ معاونت میباشد که شامل: ۱- معاونت قضایی امور اقتصادی اراضی و شهرسازی ۲- معاونت قضایی امور اداری استخدامی و [...]
✎ ساختمان دیوان عدالت اداری واقع در تهران بزرگراه ستاری خیابان مخبری نبش ایران زمین میباشد که از سال ۱۳۹۴ در این مکان مستقر میباشد. ساختار اداری دیوان عدالت اداری بدین شکل است که دارای ۳ معاونت میباشد که شامل: ۱- معاونت قضایی امور اقتصادی اراضی و شهرسازی ۲- معاونت قضایی امور اداری استخدامی و [...]