✎ به عبارت دیگر، همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد موثر است و بدون این دو اراده، عقدى برقرار نخواهد شد، همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد یعنی پابرجا بودن یا از بین رفتن عقد موثر خواهد بود. بنابراین در صورتی که طرفین تصمیم به انحلال و زوال عقد و [...]
✎ چرا باید با انواع «خیارات در عقد قرار داد» آشنا باشیم : در تمامی قولنامه ها ، مبایعه نامه ها و قراردادهای چاپی که در دفاتر مشاور املاک تنظیم می شود ، بندی گنجانده شده مبنی بر «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش» ، جمله ای حقوقی که بیشتر کلماتش عربی است و [...]