✎ انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن † در صورتی که در این خصوص نیاز به وکیل یا مشاوره دارید با ما تماس بگیرید.‌‌ شعار موسسه : ما به قانون متفاوت می نگریم مرکزی : تهران ، ستاری شمال ، خیابان مخبری ، پلاک 180 ، [...]
✎ قانون_کار مشتمل بر دوازده فصل و دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهایی مجمع_تشخیص_مصلحت نظام رسید فصل اول در خصوص تعریف کارگر و کارفرما که مهمترین_مبحث_در_قانون_کار صحبت میکند: ماده 2- کارگر از [...]