✎ کلاهبرداری به طور کلی دارای دو رکن اصلی است. اولین رکن آن ، این است که کلاهبردار با توسل به وسایل_متقلبانه سعی در فریب دادن مالک دارد. برای تحقق این جرم ، متقلبانه بودن رفتار یا وسیله‌ی مورد استفاده‌ی کلاهبردار بسیار حایز اهمیت است. صرف گفتن یک دروغ_ساده را نمی‌توان مانور_متقلبانه تلقی کرد ولی [...]
✎ در صورتی که چک وعده دار یا سفید_امضا صادر گردیده باشد ؛ صادرکننده چک قابل تعقیب_کیفری نمیباشد. چک_سفید_امضا در موارد متعددی ممکن است صادر شود: 1.چکی که برای ضمانت صادر می شود : دارنده چک سفید امضا می تواند برای تکمیل و وصول آن اقدام نماید و در صورتی که چک برای تضمین داده [...]