موسسه حقوقی شمیم عدالت کیمیا
✎ #ساختمان_دیوان_عدالت_اداری واقع در تهران بزرگراه ستاری خیابان مخبری نبش ایران زمین میباشد که از سال ۱۳۹۴ در این مکان مستقر میباشد. ساختار اداری #دیوان_عدالت_اداری بدین شکل است که دارای ۳ معاونت میباشد که شامل: ۱- معاونت قضایی امور اقتصادی اراضی و شهرسازی ۲- معاونت قضایی امور اداری استخدامی و فرهنگی ۳- معاونت قضایی امور [...]
✎ #ساختمان_دیوان_عدالت_اداری واقع در تهران بزرگراه ستاری خیابان مخبری نبش ایران زمین میباشد که از سال ۱۳۹۴ در این مکان مستقر میباشد. ساختار اداری #دیوان_عدالت_اداری بدین شکل است که دارای ۳ معاونت میباشد که شامل: ۱- معاونت قضایی امور اقتصادی اراضی و شهرسازی ۲- معاونت قضایی امور اداری استخدامی و فرهنگی ۳- معاونت قضایی امور [...]