زهره مصطفی

زهره مصطفی

وکیل پایه یک دادگستری

دکترای حقوق خصوصی ، کارشناس ارشد حقوق خصوصی.
وکیل بیمارستان آریا و شرکت سازه.
هفت سال سابقه وکالت در اکثر حوزه ها از قبیل خانواده ، زمین و اراضی موات و ملی ، دعاوی حوزه شهرداری ها و دعاوی کیفری (کلاه برداری وجعل و استفاده از سند معجول ، چک و سفته) و دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری.

دعاوی خانواده 95%
دعاوی کیفری 95%
دیوان عدالت اداری 98%
دعاوی حوزه شهرداری ها 95%