سهیده سهرابی

سعیده سهرابی

وکیل پایه یک دادگستری

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
وکیل پایه یک دادگستری استان تهران
ده سال سابقه وکالت در اکثر حوزه های حقوقی و کیفری از قبیل خانواده ، دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری ، مسائل و دعاوی مربوط به شهرداری ها و امور خلبانان در ایرلاین های معتبر درون مرزی ، ثبتی و ملکی .

 

دعاوی خانواده 95%
دیوان عدالت اداری 90%
دعاوی مربوط به شهرداری ها 88%
دعاوی ثبتی و ملکی 95%