سهم پدر و مادر از ارث :
اگر متوفی فرزند یا نوه نداشته باشد، هر یک از پدر و مادر در صورت تنها بودن تمام ارث را می‌برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند، مادر یک سوم و پدر دو سوم می‌برد. اما اگر متوفی فرزند داشته باشد، سهم هر یک از پدر و مادر به یک ششم کاهش می‌یابد.
سهم فرزندان از ارث :
اگر فرزندان از یک جنس باشند، خواه پسر، خواه دختر، ارث بین آنها به صورت مساوی تقسیم می‌شود.
اگر فرزندان متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر ارث می‌برد.
سهم نوادگان از ارث :
هرگاه متوفی فرزند بلاواسطه نداشته باشد، نوادگان او جانشین بوده و بدین طریق جز وراث طبقه اول محسوب و با هر یک از پدر و مادر که زنده باشد ارث می‌برد. تقسیم_ارث بین اولادِ اولاد بر حسب نسل به عمل می‌آید. یعنی هر نسل سهم کسی را می برد که توسط او به میت می‌رسد. بنابراین اولاد پسر دو برابر اولاد دختر می‌برند.(برای مثال متوفی یک پسر و یک دختر داشته که فوت کرده‌اند، در این صورت فرزندان آن‌ها چه دختر باشند و چه پسر سهم پدر یا مادر خود را می‌برند)
در تقسیم بین افراد یک نسل، پسر دو برابر دختر می‌برد.
سهم زوج از ارث :
زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد. در صورت نداشتن فرزند، سهم او یک دوم خواهد بود و بقیه به او رد می شود(یعنی تمام ارث به او تعلق می‌گیرد) و در صورت داشتن فرزند سهم او یک چهارم خواهد بود.
سهم زوجه از ارث :
زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین(خود مال) اموال_منقول(قابل نقل و انتقال) و یک هشتم از قیمت اموال_غیرمنقول(غیرقابل نقل و انتقال مثل زمین) اعم از عرصه(زمین) و اعیان(ساختمان روی زمین) ارث می‌برد و در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم_الارث زوجه یک چهارم از عین اموال منقول و یک چهارم از قیمت اموال غیرمنقول خواهد بود و بقیه ترکه شوهر در حکم مال شخص بلاوارث است و متعلق به دادستان و دادگاه است.(یعنی مانند زوج بقیه اموال به او تعلق نمی‌گیرد)
در نکاح_موقت زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند.
اگر متوفی بدهکار باشد اول بایستی بدهی پرداخت شود و آنچه باقی بماند میان وراث تقسیم گردد.


ما به قانون متفاوت می نگریم

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *